Medicină incluzivă – echitate socială și egalitate de șanse

Proiect Medicină incluzivă – echitate socială și egalitate de șanse


Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași implemetează proiectul “Medicina incluziva – echitate sociala si egalitate de sanse”, în cadrul Programului FDI 2020, domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).
Conform metodologiilor anexate, se vor selecta trei categorii de membri grup țintă:

  • 30 studenți tutori
  • 30 persoane din personal administrativ
  • 100 studenți din categorii defavorizate


Datele au fost trimise cu succes. Va rugam sa verificati adresa de e-mail!